Wat zijn de activiteiten

Op deze pagina willen wij de inwoners informeren bij welke zaken Inwoners Voor Inwoners betrokken is en bij welke activiteiten IVI als gezicht door inwoners is ingezet.

Hieronder zullen we per activiteit een toelichting geven en aangeven wie hierbij betrokken zijn. Ook kunnen we vragen of er inwoners als IVI mee willen helpen om een activiteit en/of initiatief tot een succes te maken.

Starterswoningen. 

Veel aandacht voor woningnood in De Ronde Venen

We schrijven regelmatig op de IVI pagina in de Nieuwe Meerbode artikelen over de woningnood in De Ronde Venen. Ook hebben honderden starters op de woningmarkt zich ingeschreven bij Inwoners Voor Inwoners. Zij zoeken een huis en willen van zich laten horen. Dat dit alles niet onopgemerkt is gebleven blijkt uit de media aandacht die er momenteel is voor de woningnood en woningbouw in De Ronde Venen. Op 9 en 16 december waren in het tv-programma Nieuwsronde van RTV Ronde Venen  grondeigenaren en starters aan het woord die samen als IVI oplossingen willen aanreiken aan de Wethouder. De uitzending van 9 december staat hier  Let op! de link even terug spoelen naar 25 seconden De uitzending van 16 december staat hier en het onderdeel starterswoningen begint ook hier na 25 seconden

Emotionele verhalen

Jessica en Mitchell vertellen als IVI  voor de camera hoe hoog de nood is voor de woningzoekende. Ook verteld een moeder in de gedaante van IVI, over de vreemde situatie dat zij samen met 2 dochters en een kleinkind noodgedwongen in een klein gezellig huisje moeten wonen. Leuk maar zeker niet ideaal. Bij Inwoners Voor Inwoners zijn nog veel meer van dit soort emotionele verhalen binnengekomen. 

Doorstromers

Op de IVI-pagina konden we al eerder lezen dat men zeker bezig is met woningbouw in De Ronde Venen. Zo zagen we de wethouder de 1e paal slaan van de Maricken 1 fase 5. Er worden 100 huizen gebouwd en volgens de wethouder gekocht door veel lokale inwoners. Goed voor de doorstroming. Maar hoeveel zijn dat er dan van die 100? En kunnen de huizen die deze mensen achterlaten wel gekocht worden door starters? Dat zijn vragen die starters hebben.

De woningbouw en bureaucratie

Ook konden we in de Nieuwe Meerbode lezen dat er bij de stationslocatie in Mijdrecht en op de Voorbij locatie in Wilnis best gebouwd zou kunnen worden. Maar door allerlei bureaucratie en bezwaren duren dit soort processen veel te lang. De wethouder doet zijn uiterste best om dit proces te versnellen maar gaat dit hem lukken? Misschien dat het de wethouder helpt als wij laten horen hoe hoog de nood is. Misschien dat de nieuwe omgevingswet waar wij eerder ook al een artikel over schreven verandering in kan gaan brengen. 

Wethouder aan het woord

Inwoners Voor Inwoners wil graag in oplossingen zoeken en niet alleen maar klagen. Daarom trekken wij graag samen met de wethouder op en hebben hem dan ook gevraagd om een reactie. Gewoon transparant vertellen wat we in 2021 kunnen verwachten? De wethouder heeft aangegeven daar zeker gebruik van te willen maken en binnenkort dus op de IVI-pagina te lezen.   

IVI-Bouwproject

Voor wat betreft het thema wonen heeft Inwoners Voor Inwoners een IVI-bouwproject opgestart. Het IVI-bouwproject is ingegeven door de grote vraag van starters naar een starterswoning in De Ronde venen. Er is een groot tekort aan starterswoningen. Er is een groot gat tussen vraag en aanbod. Dit is zo groot dat er sprake is van woningnood in De Ronde Venen. De woningmarkt lijkt volledig op slot te zitten. Ook doorstroming in de woningmarkt lijkt slechts in beperkte mate nog van toepassing te zijn. Het gevolg is dat veel starters op de woningmarkt in De Ronde Venen naar buiten de gemeente verhuizen. Het gevolg kan zijn dat dit de hele sociale keten zal gaan verstoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportclubs die leden en werkgevers die werknemers kunnen gaan verliezen.

Omdat Inwoners Voor Inwoners heeft begrepen dat de lokale overheid met de huidige wet en regelgeving en het traditionele denken geen directe oplossing heeft voor de korte termijn wil Inwoners Voor Inwoners hier in positie innemen. Hierbij willen we ons niet laten remmen door de huidige keten die hierover nu een machtspositie inneemt en ook wet en regelgeving wil IVI daar waar nodig ter discussie stellen of het de bedoeling nog wel rechtvaardigt,

De omgevingswet die in 2021 zal worden geïntroduceerd kan hiervoor een mooi handvat zijn. De omgevingswet heeft namelijk nobele doelen:

 • Kijken naar de kwaliteit van de leefomgeving
 • Vroegtijdige participatie
 • Uitnodigend zijn naar initiatiefnemers

Dit spreekt Inwoners Voor Inwoners erg aan en kan mogelijk helpen om van onderaf zaken op te gaan pakken.

De visie bij dit bouwproject

Natuurlijk heeft Inwoners Voor Inwoners een idee hoe de route zou kunnen verlopen naar de bouw van starterswoningen. Die route zal van onderaf worden aangevangen en er is samenwerking nodig met de verschillende stakeholders. Zie hiervoor hiernaast de tijdslijn.

In deze tijdslijn hebben we op een simplistische manier de mogelijke stappen benoemd die er toe kunnen leiden om tot een resultaat te komen.

Echter zouden wij liever zien dat door een dialoog met alle betrokkenen er een plan ontstaat en daar dan richting aan gegeven gaat worden in goed overleg tussen alle stakeholders waarbij respect voor elkaars belangen in acht genomen wordt. Hiervoor zijn de eerste stappen in het proces genomen door bijeenkomsten met de starters en grondeigenaren. Vanuit hier moet energie ontstaan zodat gezamenlijk een compromis wordt gevonden en uitgewerkt die voor beide stakeholders een win-win situatie kan opleveren (Starters krijgen uiteindelijk een woning en grondeigenaren kunnen hun grond ten gelde maken).

In contact met bouwers

Inwoners Voor Inwoners is al op zoek geweest naar voorbeelden elders in het land en heeft al enkele gesprekken gevoerd, voor het geval we snel zouden moeten doorpakken.

 

Sociale Media.

Een goede en snelle communicatie is nodig om van IVI een succes te maken. Hiervoor zijn er inwoners nodig die hier plezier aan beleven en andere inwoners kunnen en willen bereiken via Vloggen, Facebook, Instagram of andere platforms.

Wil jij hieraan meewerken en het gezicht van IVI aannemen als vlogger of via andere sociale media kanalen, meld je aan en we gaan er een succes van maken.

 • Belangrijkste doel is Vrienden, Initiatieven en Voorzieningen een gezicht/podium geven
 • Leg uit dat jouw kanaal voor en van de inwoners is
 • Het platform is informatief /positief verbindend/podium gevend
 • Er zijn geen kosten aan verbonden
 • Uiteraard ben je vriend van IVI
 • Zorg voor betrokkenheid en voor bewustwording van de eigen leefomgeving
 • Via Inwoners Voor Inwoners zijn er diverse mogelijkheden om aandacht te generen
 • Kortom IVI is echt van en voor de inwoners

Magazine

Doelstelling:

 • Een informatief maar vooral leuk magazine uitgeven voor inwoners in De Ronde Venen waar inwoners een belangrijke rol in krijgen
 • Het is een podium voor inwoners die het magazine kunnen gebruiken om initiatieven of verhalen te delen. Het begrip IVI (wat staat voor Inwoners Voor Inwoners) zal duidelijk merkbaar terugkomen in het Magazine
 • Het Inwoners Voor Inwoners magazine zorgt voor zichtbaarheid in alle acht de kernen van De Ronde Venen (Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis)
 • De aandacht wordt gepast verdeeld over de verschillende kernen en inwoners die zich op grond van hun eigen leefomgeving herkennen
 • Qua vormgeving en uitstraling heeft het magazine een bewaargehalte, zodat men het niet snel in de blauwe papierbak zal gooien. Het zal tevens uitdagen om het bij herhaling te lezen
 • Het wordt een magazine dat aansprekend en uitdagend is voor alle inwoners
 • De verhalen zullen kort en aantrekkelijk zijn met veel fotomateriaal
 • Het is een onafhankelijk magazine waar de inwoners ruimte krijgen om hun verhalen te vertellen. Ieders mening en interesse wordt daarbij gerespecteerd, omdat de mening van de inwoner nooit voor iedereen identiek kan zijn
 • Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. (Artikel 1 van de grondwet)

Kortom:

 • Het Inwoners Voor Inwoners Magazine is een positief magazine voor en van de inwoners in De Ronde Venen dat periodiek (gratis) wordt aangeboden
 • Dit alles moet uiteindelijk leiden tot meer bekendheid van lokale inwoners, activiteiten, initiatieven en van commerciële partijen die er in De Ronde Venen zijn. Doordat het een blad is wat niet vluchtig nieuws verspreidt maar ook informatief en veel meer achtergrondinformatie geeft zal het langer blijven hangen. Het is een prettig blad wat een positief gevoel geeft

Verspreidingsgebied:

 • Het magazine wordt in alle 8 de kernen van De Ronde Venen gratis verspreid.
 • Het magazine wordt bij 18.000 huishoudens huis aan huis bezorgd
 • Bij een groot aantal locaties in De Ronde Venen zal het blad als inkijkexemplaar worden neergelegd (denk aan winkels, bibliotheken, sportverenigingen, gezondheidscentra, culturele en horeca gelegenheden, gemeentehuis, huisartsen, tandartsen, fysio, kappers, sportkantines en hallen, welzijn en maatschappelijke instellingen, horeca, scholen, buurthuizen etc.)
 • Alle edities zijn online te lezen, te delen en te downloaden via de IVI-website

Periodieke uitgave:

 • Hoewel we ons in eerste instantie richten om een eerste uitgave te realiseren in 2021 is onze wens en doelstelling dat het niet bij een eenmalige uitgave blijft
 • Insteek is om een periodieke uitgave te realiseren die eens per kwartaal zal gaan verschijnen

Positieve aanbeveling gemeente

Het Inwoners Voor Inwoners magazine wordt onafhankelijk uitgegeven, toch zijn er vooraf besprekingen geweest met de gemeente en is er feedback gevraagd. Zij hebben aangegeven het initiatief te ondersteunen en een warm hart toe te dragen. Bovendien zien zij een maatschappelijk meerwaarde van het uitgeven van het Inwoners Voor Inwoners magazine mede vanuit het oogpunt van de bevordering van de participatiemaatschappij.

Inwoners Voor Inwoners is onafhankelijke, er worden geen politiek getinte artikelen geventileerd. Wel kan de lokale politiek een positief geluid laten horen als zij belangrijke zaken voor inwoners te melden hebben. Het magazine mag en zal op geen enkele wijze een politieke kleur uitstralen.

Instanties en zorg en welzijn:

Het is belangrijk dat instanties (gemeente, zorg en welzijn etc.) hun activiteiten aan inwoners kunnen uitdragen. Inwoners Voor Inwoners zet echter niet in op de zorgvraag en de dienst en hulpverlening. Hiervoor zijn andere kanalen beschikbaar die een bepaalde doelgroep willen aanspreken. Natuurlijk kunnen de genoemde instanties en partijen wel ruimte krijgen als zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving door hun diensten kenbaar te maken door middel van een artikel in dit blad.

(Sport) Verenigingen:

De verenigingen zorgen voor een actieve deelname van de inwoners. Daarom is het belangrijk dat verenigingen goed zichtbaar zijn en inwoners weten wat er te doen is. Inwoners Voor Inwoners is ondertekenaar van het sportakkoord en uiteraard zullen we in het magazine hier ook aandacht aanbesteden.

Lokale ondernemers en bedrijven:

De economische en commerciële kanten in De Ronde Venen zijn belangrijk voor de inwoners. Zij zijn een belangrijke (mede)speler voor de inwoners (consumenten). Het lokale samenspel tussen inwoner en ondernemer draagt bij aan een betere lokale samenleving waarbij de inwoners de lokale ondernemers ook eerder iets zullen gunnen en andersom. 

Adverteren:

Het is van groot belang dat de lokale ondernemers dit initiatief zullen ondersteunen. Wat ons betreft is het uitgeven van het Inwoners Voor Inwoners-magazine een win-win situatie.

Want naast dat wij de steun nodig hebben is er ook voor de ondernemers tevens wat te halen.

 • het Magazine biedt “maatschappelijk betrokken en/of duurzaam onderscheidende” werkgevers de mogelijkheid om mee te doen met het magazine en zich hierdoor te profileren bij de inwoners
 • Het magazine vergroot de zichtbaarheid van de ondernemer bij de inwoners
 • Ondernemers kunnen naast hun commerciële kant ook hun maatschappelijke kant laten zien
 • Ondernemers laten hun lokale betrokkenheid zien door in het blad te adverteren zodat het daardoor mogelijk wordt het blad gratis aan te bieden aan de inwoners
 • Als dit besef bij de inwoners is kan dit er toe leiden dat inwoners sneller zullen kopen in de lokale winkels (gunfactor wordt vergroot). Inwoners zullen hierdoor ook sneller gebruik maken van lokale horecagelegenheden, cultuur- en sportmogelijkheden in de eigen gemeente

Advertentie verkoop: 

Het zal duidelijk zijn dat een essentieel onderdeel van het uitgeefproces de financiële haalbaarheid is. Dit is zonder de steun van de lokale ondernemers voor ons niet mogelijk. Daarom zullen wij in beginsel inzetten op de advertentieverkoop. Hiervoor zullen de lokale ondernemers worden benaderd.

Adverteren kan op twee manieren:

 • 1  Redactionele bijdrage
 • 2 Advertentieruimte

Redactionele bijdrage: 

Een beperkt aantal pagina’s zijn ingeruimd voor redactionele artikelen van ondernemers, omdat het vooral ook een magazine is van en voor inwoners. Maximaal 10% ruimte wordt aan de ondernemer gegund om via dit podium hun verhaal te vertellen. Daarbij wordt bekeken welk materiaal het meest geschikt is voor de betreffende uitgave van het magazine.

Advertentie ruimte: 

Wil een ondernemer verzekerd zijn van een plek in het magazine dan behoord adverteren tot de meest voor de hand liggende mogelijkheid. Doordat het magazine lokaal verspreid wordt, kan adverteren zeer interessant zijn! Ook ZZP-ers kunnen zichzelf in een rubriek tegen aantrekkelijke tarieven voorstellen en zichtbaar worden bij de inwoners in De Ronde Venen.

Er is echter geen ruimte voor exclusiviteit per branche voor een adverteerder.

Betrokkenheid, informatie en bewustwording leefomgeving: 

Doelstelling is om positieve inwoners initiatieven en verhalen te laten zien en te delen. Inspirerende initiatieven zichtbaar maken zodat inwoners met meer enthousiasme binnen hun eigen gemeente gebruikmaken van diensten, producten en elkaar sneller gaan opzoeken. Dat inwoners zich niet terugtrekken achter de voordeur en alleen zichtbaar worden als er een hulpvraag is en/of een eigen belang hebben om mee te doen.

Doormiddel van de positiviteit die het Magazine zal uitstralen zullen inwoners vooral een prettig en trots gevoel krijgen over de eigen leefomgeving. Hoe meer er in positieve zin bekendheid wordt gegeven over de lokale omgeving en haar inwoners hoe meer waardering, trots etcetera er kan gaan ontstaan onder de lokale bevolking. Maar ook de sociale cohesie zal worden bevorderd en inwoners zullen gestimuleerd worden om meer naar elkaar om te kijken en bewust gemaakt worden op hun verantwoordelijkheid om als inwoner mee te denken en te doen in de lokale samenleving. Kortom het zal meewerken om de gewenste participatiemaatschappij vorm te geven.

Cross media (IVI website verlengstuk magazine)

Inwoners Voor Inwoners streeft een hoger doel na dan alleen het uitgeven van het Magazine. Wij willen met de stichting Inwoners Voor Inwoners vooral informatie geven, verbinding tot stand brengen en bewustwording onder de inwoners realiseren. Het magazine is slechts een middel om dit te doen bevorderen. Naast het magazine zullen er dan ook nog meer middelen ingezet worden onder de merknaam IVI.

Het IVI platform is een podium voor inwoners waar men elkaar kan vinden en waar men informatie kan delen. De IVI website is één van de middelen die reeds operationeel zijn.

Het is daarom vanzelfsprekend dat gebruik wordt gemaakt van crossmedia en daardoor zal de IVI website in die zin soms een verlengstuk (kunnen) zijn van de het  magazine. Denk hierbij aan initiatieven die uitgebreider kunnen worden toegelicht op de website en digitaal langer zichtbaar zullen zijn. Denk hierbij ook aan achtergrondinformatie die op de website beschikbaar is. Door een artikel in het magazine zullen inwoners wellicht een item op de website beter weten te vinden en gaan volgen.

Het magazine kan in die zin ook gebruik worden als affiche voor een evenement wat gaat komen en waarvan de informatie is te vinden op de IVI-website. Promotie voor een activiteit of product kan vooraf of achteraf als verslaglegging (of door foto’s) worden ingezet in het magazine.

Tot slot:

Dit document toont aan dat het magazine een maatschappelijke meerwaarde kan hebben en zal bijdrage tot meer inwonersparticipatie. De doelstelling is het realiseren van sociale cohesie.

Voor alle duidelijkheid is onze doelstelling niet gebaseerd op een zo hoog mogelijk winstmarge te behalen maar is de insteek sociaal ondernemen. Eventueel behaalde winsten (na aftrek van kosten) zullen altijd weer ten goede moeten komen van de stichting Inwoners Voor Inwoners die er is voor en van de inwoners.

Met de inkoop van advertentieruimte of betaalde content, maken ondernemers het financieel mogelijk om het magazine ook daadwerkelijk te kunnen gaan uitgeven. Het is daarmee een staaltje van samenwerking zijn tussen ondernemers en inwoners die de lokale samenleving ten goede zal komen en die in De Ronde Venen uniek is. Ondernemers die hieraan meewerken, zien wij dan ook als maatschappelijk betrokken en sociale ondernemers.

Website

Als eerste hebben we een website neergezet om via dit podium inwoners de kans te geven om zijn/haar activiteit zichtbaar te maken en als iedere inwoner dit doet zal deze website als wegwijzer kunnen gaan dienen voor de inwoner van De Ronde Venen.

De bedoeling van het neerzetten van de stichting Inwoners Voor Inwoners en de website staat hieronder.

De bedoeling

(uitgebreid zie groene knop)

Hoofddoel van de stichting Inwoners Voor Inwoners is om de noodzakelijke totstandkoming van de kanteling in de samenleving (verandering van denken en doen) meer van onderaf op te pakken.

Ingegeven door de opgelegde decentralisatie van het rijk (2015) heeft de gemeente De Ronde Venen behoefte dat inwoners meer gaan meedoen aan de lokale samenleving en hebben dit opgenomen in hun beleid.

Om de kanteling gestalte te geven is een samenspel van inwoners noodzakelijk. Inwoners Voor Inwoners wil hier zijn bijdrage aan leveren en zal onder de merknaam IVI (Inwoners Voor Inwoners) naar buiten treden, van, voor en door de inwoners van De Ronde Venen. Onafhankelijkheid en respect voor ieders mening staan daarbij hoog in het vaandel. Inwoners Voor Inwoners staat zowel voor het individu als voor de samenkracht van inwoners.