IVI is de wegwijzer voor de inwoners in De Ronde Venen.

 

De stichting Inwoners Voor Inwoners wil invulling geven aan de inwonerskracht die er zeker is onder de inwoners in onze gemeente. Hoe? Door IVI in te zetten en inwoners te informeren wat er allemaal te vinden en te doen is in onze gemeente. Het eerste wat nodig is, om inwoners een gezicht te geven.  IVI gaat  je ook vertellen waar je allerlei zaken en activiteiten kunt vinden. IVI is de dorpsomroeper maar ook de wegwijzer.

Op de IVI-website wordt iedereen op de kaart gezet, die iets doet voor de samenleving. Zodat inwoners weten wat er in de gemeenschap aan initiatieven en voorzieningen zijn. 

Inwoners Voor Inwoners geeft een podium aan inwoners die een idee en/of initiatief hebben. Het initiatief blijft van de initiatiefnemer en die zal het ook zelf oppakken en proberen van de grond te krijgen. De stichting gaat dus niet allerlei zaken van de initiatiefnemer overnemen. Inwoners Voor Inwoners geeft wel een podium om in contact te komen met andere inwoners en/of om dingen met elkaar te delen en zichtbaar te maken.  Het idee is dat andere inwoners aanhaken en er samen mooie dingen van de grond kunnen komen.

Op die manier verbinden we inwoners  aan elkaar zodat de benodigde kennis en expertise aan elkaar gekoppeld kan worden om een initiatief tot een gezamenlijk succes te maken. 

Op de IVI-website krijgen alle initiatieven en voorzieningen een podium, maar Inwoners Voor Inwoners kan ook fysiek een podium bieden door een ruimte te regelen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en/of een presentatie kan worden gegeven. Daarnaast hebben we ook wekelijks een IVI-Pagina in de lokale krant “Nieuwe Meerbode” waar inwoners de mogelijkheid hebben om dit podium te gebruiken als zij aan het woord willen komen over zaken die belangrijk zijn voor de inwoners. 

Op deze website zullen we ieder initiatief of voorziening eenvoudig plaatsen. Zodat de contactgegevens en de naam voor alle inwoners eenvoudig te vinden is. De lokale ondernemers en maatschappelijke partners zullen ook met deze basisgegevens gratis te vinden zijn. Voor meer uitgebreide gestandaardiseerde info zijn de kosten € 100,- per jaar. Voor maatwerk zijn er ook mogelijkheden. Hierdoor weten inwoners wat er allemaal te koop, te doen, te krijgen en te vinden is.

Heeft u een initiatief of een voorziening die nog niet op de website staat laat het ons weten en stuur één foto van uw initiatief met uw adres, telefoonnummer, mailadres “eventueel”website en een korte zin waarin u uw initiatief duidt.