Vriend(in) Worden

Beste Belangstellende van de Inwonersbeweging IVI,

Wij willen alle inwoners de gelegenheid bieden mede via deze website om mee te doen en mee te denken wat er in onze mooie gemeente gebeurt. Dit wil niet zeggen dat u het met alle inwoners eens bent, maar juist dat u vindt dat iedere inwoner gehoord zou moeten kunnen worden waarneer hij/zij dit zelf van belang vindt.

Als u bovenstaande ook vind willen wij u graag als vriend registreren, er zijn geen kosten aan verbonden.

Wilt u dit aangeven door onderstaande gegevens in te vullen wij willen wel graag weten in welke thema(s) je geïnteresseerd bent en waar u kennis zit

Wij willen deze gegevens gebruiken om samen met inwoners daar waarneer nodig uitgewerkte oplossingen aan te reiken en op deze maniereen bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van De Ronde Venen.