Bij inwonersparticipatie wil de (lokale) overheid dat inwoners meedenken over beleid en/of een actieve rol spelen en meedoen in het (lokale) maatschappelijke leven.

Waarom is inwonersparticipatie belangrijk?

Door samen te werken met de samenleving kan het gemeente beleid veel beter aansluiten op de behoeften en ervaringen van de inwoners. Lokale politiek en gemeenteambtenaren hoeven dus niet meer van bovenaf na te denken wat goed is voor ons als inwoners, maar wij als onderdeel van de gemeenschap geven van onderaf aan wat wij echt belangrijk vinden en waar wij behoefte aan hebben.

Groot voordeel hiervan is dat het draagvlak voor besluiten en beleid onder de samenleving groter wordt. Direct contact tussen lokale overheid en inwoner kan bovendien het wederzijds vertrouwen en respect voor elkaar vergroten.

Daarnaast voelen inwoners zich serieus genomen en zijn eerder bereid om zelf iets aan de lokale problemen te doen. Zij voelen zich medeverantwoordelijk voor hun directe leefomgeving.

IVI wil het samen doen

Daar kan je heel lang over gaan praten en schrijven, maar ik vind dat we het beter samen kunnen gaan doen. Dan moeten we als inwoners wel samen willen optrekken. IVI wil graag het gezicht zijn van de Inwoners van De Ronde Venen die iets willen ondernemen en mee willen denken en doen. Dus is IVI het gezicht van de Inwonersparticipatie. 

Daarom ben ik er als IVI

De inwoners bewust maken van onze inwonersverantwoordelijkheid en onze gezamenlijke inwonerskrachten bundelen. Daarom wil ik inwoners met elkaar gaan verbinden, want samen sta je sterker.