Inwoners laten hun mening weten over denkrichtingen van provincie over N201

Omdat het InwonersCollectief DRV de indruk had dat de inwoners van De Ronde Venen niet voldoende geïnformeerd zijn over de denkrichtingen die er op tafel liggen bij de provincie hebben zij gemeend om twee inloopavonden te organiseren voor alle inwoners van De Ronde Venen.  Omdat de tijd dringt en de volgende stappen bij de provincie al op korte termijn gemaakt gaan worden was er enige haast bij geboden. Er moest dus snel gehandeld worden. Er werden twee data gepland en een ruimte geboekt in de Willestee in Wilnis en Amstelborgh in Abcoude. Met vereende krachten en de hulp van onder andere de repro mannen van de gemeente werden de benodigde informatiematerialen geproduceerd. Ondanks de beperkte promotiemogelijkheden was er een hele grote belangstelling voor deze inloopavonden. Over beide avonden verdeeld zijn er ongeveer 100 inwoners op beide avonden af gekomen om hun mening te uitten over de 4 denkrichtingen die er op de burelen van de Provincie liggen en waar men binnenkort verder mee aan de slag gaat. De inwoners waren wel verbolgen over het feit dat er geen mensen van de provincie aanwezig waren en dat zij niet op de hoogte waren van eerder gehouden bijeenkomsten die door de provincie waren georganiseerd. Na enige uitleg had men dan ook wel waardering voor het InwonersColectief DRV dat zij dit podium hadden geboden om alsnog de mening van de inwoners van De Ronde Venen te laten horen. Natuurlijk had niet iedereen dezelfde mening en zijn de belangen van de inwoners ook verschillend.  Maar dat is ook precies wat het moet zijn volgens de bedoeling van het InwonersCollectief. Iedereen moet zijn eigen mening en belang kunnen laten weten. Het was dan ook mooi om te zien dat inwoners ook onderling met elkaar in gesprek gingen om hun eigen zienswijze toe te lichten. Er ontstonden mooie gesprekken waar men met wederzijds respect naar elkaars argumenten luisterde. Soms was er ook duidelijk verbinding te bespeuren bij de inwoner. Goed ook om te zien dat een aantal mensen uit de lokale politiek geïnteresseerd waren, ook al was niet duidelijk of zij werk gerelateerd of als inwoner aanwezig waren. Het inwonersCollectief kreeg veel complimentjes en het merendeel van de inwoners vond het een goed initiatief.  Hoe het nu verder zal gaan is nog niet helemaal duidelijk. Het InwonersCollectief zal de formulieren met keuzes en meningen van de inwoners doorspelen naar de Provincie.  In overleg met de omgevingsmanager van de  provincie is er afgesproken dat de opgehaalde meningen van de inwoners binnenkort aangeboden zullen worden. Dan ligt de bal bij de Provincie wat zij met deze feedback van de inwoners van De Ronde Venen zal gaan doen. Het InwonersCollectief zal er in ieder geval op aandringen dat het wel zo netjes zal zijn als er een terugkoppeling door de provincie aan de inwoners zal worden gedaan. Laten we hopen dat zij ons als belanghebbende  inwoners in het Provinciehuis serieus nemen en onze op- en aanmerkingen mee zullen nemen om een zo goed mogelijk besluit te nemen over de N201. Het zou mooi zijn als de provincie niet alleen met de lokale politiek in gesprek gaat en verdere plannen uitwerkt maar ook de inwoners in het vervolgtraject betrekt. De inwoners van De Ronde Venen hebben hun input gegeven nu is de beurt aan de Provincie om er iets mee te doen.