Wat

Met dit Woon-Manifest willen wij alle woningzoekende in beeld brengen en aangeven waar minimaal aan voldaan hoort te worden om de inwoners van De Ronde Venen een eerlijke en betaalbare kans te krijgen op de woningmarkt.
Wij zullen bij de gemeente en politiek, het manifest onder de aandacht brengen. Zowel op sociale media als door middel van gesprekken.

Waarom

Dit initiatief is nodig omdat de woningmarkt op slot zit en er nagenoeg geen kansen zijn om een (starters)woning in onze gemeente te kopen of te huren.
Door het manifest te ondertekenen kunnen we aangeven hoe hoog de nood is voor starters.

Voor wie

We beginnen voor de starters op de woningmarkt. Hierdoor komt er ook weer ruimte voor doorstroming en krijgen we de kans om in onze eigen omgeving te blijven wonen.
Maar ook grondbezitters en ander stakeholders die in oplossingen denken willen wij vragen dit Woon-manifest te ondertekenen.

Uitleg

Manifest Starterswoningen in De Ronde Venen

IVI (InwonersVoorInwoners) heeft een manifest opgesteld met als doel de woonvisie in de Gemeente De Ronde Venen onder de aandacht te brengen en daar waar nodig te beïnvloeden. Degene die dit manifest onderschrijven willen dat B&W en de gemeente er alles aan doen om de bouw van betaalbare starterswoningen in De Ronde Venen op korte termijn te realiseren en haar medewerking verlenen aan initiatiefnemers die zich inzetten voor de bouw van starterswoningen.

 

Constaterende dat:

 • De belangrijkste doelstelling is om iedereen die graag in onze gemeente wil (blijven) wonen een prettige en betaalbare woning te bieden;
 • Het erg lastig is om een betaalbare huur- en koopwoning in De Ronde Venen te vinden; met name voor starters op de woningmarkt
 • Er op dit moment te weinig woningbouwprogramma’s zijn waar betaalbare woningen voor starters worden aangeboden
 • Er sprake is van woningnood in De Ronde Venen en er een groot aantal jongeren noodgedwongen de gemeente verlaten en zich buiten de gemeente De Ronde Venen vestigen.

Overwegende dat:

 • De Ronde Venen toegankelijk kan blijven voor de doelgroep van starters in de leeftijdcategorie van 18 t/m 35 jaar door het ontwikkelen van een woningbouwprogramma dat speciaal is gericht op starters.\
 • Het van belang is jongeren te binden aan De Ronde Venen en een grote uittrek tegen te gaan om vergrijzing te voorkomen. Dit is alleen mogelijk wanneer jongeren ook in De Ronde Venen kunnen blijven wonen.

Verzoekt het college:

 • Behandel het wonen als een basisrecht en als bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke waarde(n) en dus niet als marktgoed. Stuur gerichter op een aantrekkelijke en diverse woonomgeving voor starters en zorg er voor dat dit betaalbaar is.
 • Dat er woonconcepten in De Ronde Venen komen die aansluiten bij de behoefte van starters.Samen met stakeholders een woningbouwprogramma te ontwikkelen, gericht op het realiseren van betaalbare woningen voor starters
 • Ruimte te geven aan IVI om samen met inwoners en Land(bouw)grondeigenaren te zoeken naar oplossingen in de vorm van gerichte projecten voor starters en daarbij een ondersteunende en faciliterende rol in te nemen
 • Stel een substantieel percentage vast voor ruimte voor inwoners wooninitiatieven per kern. Dit in de vorm van harde eisen waar de markt niet omheen kan. Geef voorkeur aan de inwoners wooninitiatieven ten aanzien van winst in euro’s.
 • Geen bureaucratisch beleid te voeren en dus versnelling van procedures door inbedding en draagvlak van inwoners voor woonplannen (bespaart tijd en geld en levert minder tegenstand en tegenwerking op).
 • Veranker dit in een omgevingsvisie en -plan per kern. Stel die visies en plannen vast met inwoners en vertaal uitkomsten in harde procesafspraken die gelden voor gemeente, inwoners wooninitiatieven, particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 • Maak ruimte voor collectieve inwoners wooninitiatieven in tenderprocedures en prijsvragen en stel geen eisen die hen uitsluiten maar geef inwoners wooninitiatieven voorrang. Stel als eis dat (project)ontwikkelaars zich moeten verbinden aan inwoners wooninitiatieven op het gebied van wonen. En laat corporaties en inwoners wooninitiatieven samen optrekken in het tenderproces. Check of dit niet alleen op papier maar ook in de praktijk tot stand komt.
 • Stel informatie over vrijkomend vastgoed, tenders en (voorgenomen) afspraken met ontwikkelaars en corporaties (tijdig, overzichtelijk en goed vindbaar!) beschikbaar voor de inwoners(initiatieven) in de gemeente zodat ze gelijke kansen hebben en niet achter het net vissen. Nog mooier zou zijn om ze een voorkeursbehandeling te geven en ze eerder in te lichten dan de markt.
 • Regel het eerste biedingsrecht voor inwonersinitiatieven op vrijkomend vastgoed in buurten en wijken.
 • Stel (financiële) steun beschikbaar voor de woondoelstelling van de inwoners door IVI te faciliteren zodat zij de inwoners netwerken de voorgestelde steun ook daadwerkelijk kunnen geven.
 • Hierover voor 1 januari 2021 te rapporteren aan de raad.
 • Zorg dat de omgevingswet een middel wordt voor inwoners(woon)initiatieven om de doelstellingen uit dit manifest te bewerkstelligen.

Onderteken het woon-manifest door via deze link u gegevens door te geven.

Locatie
Categorieen
Volg ons
Contact informatie
info@inwonersvoorinwoners.nl
 • Cherelle schoen
  31/08/2020 op 14:12

  ik ben samen met mijn vriend op zoek naar een starterswoning. Het is op dit moment erg moeilijk om in aanmerking te komen omdat er weinig woningen zijn en ook niet in onze prijsklasse.

  • IVI
   31/08/2020 op 14:25

   Top, dat je reageert. Onderaan het manifest zit een link naar ondertekenen van het manifest.
   Wellicht heb je deze al ingevuld, anders graag even doen. Zodat IVI namens de ondertekenaars aandacht kan genereren!
   Ook is er op de site een button om je in te schrijven als woningzoekende en daar kan je dan aangeven wat je voorkeuren zijn.
   bv Prijsklasse, welk dorp, soort woning etc. Ook hier gaat IVI aandacht voor vragen en samen met inwoners oplossingen aanbieden.

 • Aad
  05/09/2020 op 13:37

  Er moet een wethouder gezocht worden die grond beschikbaar wil stellen voor sociale huurwoningen! Helaas, daar inzet gemeentehuis wordt alleen grond verkocht aan beleggingsmij, dat levert geld op voor de gemeente en voor de wethouder, kijk naar Mariekenland.

chat
Beoordeling toevoegen