Hoe kunt u Inwoners Voor Inwoners steunen

U kunt Inwoners Voor Inwoners op diverse manieren helpen.

Door vriend te worden geeft u aan dat u dit een goede (inwoners) beweging vind en als u een initiatief of voorziening zichtbaar laat maken op de kaart, zal dit een meerwaarde hebben voor de andere bezoekers. Actief meedoen aan de peilingen, raadplegingen en de dialoogavonden, zal de betrokkenheid van inwoners ook vergroten.Maar ook door Inwoners Voor Inwoners letterlijk een handje te helpen steunt u deze beweging al. Uiteraard is het ook mogelijk om Inwoners Voor Inwoners financieel te ondersteunen zodat Inwoners Voor Inwoners een duurzame beweging kan worden.

‘Gemeenschap aan zet’

‘Gemeenschap aan zet’ gaat informeren en raadplegingen onder de inwoners uitzetten. Het is een samenwerkingsverband tussen Toponderzoek, Swipocratie en Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI). Voor meer informatie kijk op de  http://www.gemeenschapaanzet.nl/

 

Peilen wat u belangrijk vindt

De ‘Gemeenschap aan zet’ Is 9 februari 2022 gestart met een peiling in de gemeente De Ronde Venen,om op een laagdrempelige manier te onderzoeken wat er leeft in de gemeenschap. Met deze eerste peiling willen we weten wat u belangrijk vindt. Waar u aan mee wilt doen en op welke thema’s u mee wilt denken. Meedoen kan anoniem en is eenvoudig. Binnen een  paar minuten geeft u antwoord op korte vragen. Het is heel makkelijk en kost u een paar minuten. Ga naar https://derondevenen.swipocratie.nl en doe mee

SWIPE MEE!

Laat u graag weten hoe u denkt over lokale, actuele onderwerpen? We wachten niet af tot de beleidsmakers ons betrekken, maar als inwoners van De Ronde Venen organiseren we dat nu zelf. De gemeenschap is aan zet!

Wij willen de gemeenschap betrekken bij lokale onderwerpen en vraagstukken. Het doel is het creëren van een prettigere leefomgeving, nu en in de toekomst. Iedereen mag en kan daar over meedenken en meepraten en we laten de stem en de mening van de gemeenschap horen. Dit gaan we op een op een vernieuwende manier doen die past bij deze tijd. Voor meer informatie kijk op de website: www.gemeenschapaanzet.nl

Door hier actief aan mee te doen laat u zien dat een mening heeft en samen aan oplossingen wilt werken

Als u hieraan meedoet , wordt u ook gevraagd of u bij de volgende peilingen en raadplegingen uw gegevens achterlaat, zodat u rechtstreeks benaderd kan worden om mee te doen. Hoe meer inwoners hier aan mee doen hoe zuiverder de mening van inwoners wordt. U kunt zich ook opgeven door ons een mail te sturen.

Een handje helpen met het onderhouden van deze duurzame organisatie. We kunnen hulp gebruiken bij:

  • Het onderhouden van de website
  • Sociale media activiteiten zoals een Vlogger/ Facebook/Instagram/youtube
  • Administratie
  • Mail organiseren
  • Het ondersteunen van het magazine team
  • Het organiseren van thema bijeenkomsten
  • Bij de lancering van onze website

Donateur worden

U kunt ook donateur van Inwoner Voor Inwoners worden. De Stichting Inwoners Voor Inwoners is een initiatief van en voor inwoners uit De Ronde Venen.

Het bestuur bestaat momenteel uit: Henk Verhoek (Inwoner, Amstelhoek), Peter Pos (Inwoner Mijdrecht) en Madelon van der Jagt (Inwoner Amstelhoek)
U kunt u vanaf 2021 aanmelden als donateur van Stichting Inwoners Voor Inwoners.

De stichting zet zich in om de inwoners van De Ronde Venen bewust te maken van de kansen die er voor inwoners zijn om met elkaar de regie te houden/krijgen over onze eigen leefomgeving  en de betrokkenheid van inwoners te vergroten.

De stichting wil dit verwezenlijken door te informeren, te verbinden en  inwoners(initiatieven) een podium te bieden .

U kunt uw donatie doen op rekening nummer: NL57 RABO 0361898754
Ten name van: Stichting Inwoners Voor Inwoners. Omschrijving: Donatie IVI