Please select a menu in the block settings to the right

De Bedoeling

 

Van de Stichting Inwoners Voor Inwoners

Hoofddoel van deze sociale en maatschappelijke inwonersbeweging is om de noodzakelijke totstandkoming van de kanteling in de samenleving (verandering van denken en doen met als doel om meer van onderaf op te pakken) vorm te geven. Ingegeven door de opgelegde decentralisatie van het rijk (2015) heeft de gemeente De Ronde Venen behoefte dat inwoners meer gaan meedoen aan de lokale samenleving en hebben dit opgenomen in hun beleid. Bij deze kanteling in beleid willen wij graag met de inwoners van De Ronde Venen een bijdrage leveren om dit te doen slagen.

Om de kanteling gestalte te geven is een samenspel van inwoners noodzakelijk. Inwonersbeweging IVI wil hier zijn bijdrage aan leveren en zal onder de merknaam IVI (Inwoners Voor Inwoners) naar buiten treden als inwonersbeweging van en voor de inwoners van De Ronde Venen. IVI zal dan ook voor de inwoners van De Ronde Venen het gezicht en podium worden waaronder zij (samen) allerlei initiatieven kunnen oppakken.

Onafhankelijkheid en respect voor ieders mening staan daarbij hoog in het vaandel en IVI staat zowel voor het individu als voor de samenkracht van inwoners.

Als Stichting zijn wij transparant in onze financiën en hebben dan ook ons beleidsplan openbaar staan. 

De Bedoeling (Waarom IVI)

IVI beoogt om inwoners en sociaal betrokkenen van De Ronde Venen:

 • Te verbinden om gezamenlijke belangen te ondersteunen, behartigen en vertegenwoordigen
 • Te enthousiasmeren, te begeleiden,  te faciliteren en te ondersteunen bij het nemen van initiatieven
 • IVI geeft inwoners een podium
 • Meer inspraak en regie te geven over de ontwikkeling van de gemeenschap
 • Te informeren en de weg te wijzen bij (hulp)vragen
 • Informatie, kennis, materialen, ruimte, enzovoort met elkaar te delen
 • Collectieve kortingen te kunnen aanbieden
 • Hun sociale netwerk te verbreden c.q. versterken en saamhorigheid te stimuleren ter verbetering van de sociale rijkdom1

Doelgroep (Voor wie is het IVI bedoeld?)

 • IVI is er voor alle inwoners en sociaal betrokkenen van De Ronde Venen. Het gaat niet enkel om het collectieve belang, maar ook om belangen van woonkernen, verenigingen, organisaties, wijken, straten, families, gezinnen, ondernemers, middenstanders en individuen
 • IVI zelf maakt op geen enkele wijze onderscheid op grond van inkomen, afkomst, geloof, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of wat dan ook (artikel 1 grondwet)

Aandachtsgebieden (Waar richt IVI zich op?)

 • IVI richt zich op alle aspecten uit de samenleving (Sport, Spel, Cultuur, Kunst, Evenementen, Ontmoeten, Dieren, Groen, Duurzaamheid, Wonen, Omgeving, Verkeer, Mobiliteit, Welzijn en Zorg)

Uitgangspunten (Wat kunt u van IVI verwachten?)

 • IVI is geen vervanging van bestaande organisaties, verenigingen, partijen
 • IVI ondersteunt en adviseert de initiatieven, de regie en de verantwoordelijkheid blijft bij de initiatiefnemers
 • IVI wil een volwaardig onafhankelijk (gespreks-)partner zijn binnen de lokale overheid
 • IVI zal zowel online als fysiek haar stem laten horen en gelden
 • IVI staat voor Inwoners Voor Inwoners. We doen het met elkaar en voor elkaar

 

sociale rijkdom1  = Sociaal netwerk x Saamhorigheid