This is the heading

Dat zijn woorden die precies passen bij onze opzet van het Inwonerscollectief DRV. Deze woorden hadden wij zelf kunnen kiezen. Toch zijn dit niet onze woorden want dit is de titel van het coalitieakkoord wat door de coalitie op 23 april werd gepresenteerd. De politiek zit wat dit betreft dus op dezelfde lijn als het Inwonerscollectief. Wij zijn ondernemend en willen op een innovatieve manier de inwoners  van De Ronde venen met elkaar gaan verbinden.

 

Sommige lezers sturen ons een e-mail dat we wat vaag zijn en dat we eens duidelijker moeten aangeven wat wij nu eigenlijk precies willen met het Inwonerscollectief.

 

Aan de hand van het coalitieakkoord kunnen we wellicht wat  duidelijkheid verschaffen over onze bedoeling. Want in het voorwoord van het coalitieakkoord is het volgende te lezen : “We willen een gemeente zijn die toegankelijk en transparant is. Waar vanuit visie en samen met inwoners plannen worden gemaakt.”

 

Dat spreekt ons aan en wij willen hier ook graag op inspelen. Want  als de coalitiepartijen samen met de inwoners op willen trekken dan moet natuurlijk wel duidelijk zijn wat de inwoners willen. Wij willen graag de inwoners een stem geven in de gemeente en laten horen wat de inwoners echt willen.

 

Misschien is het voor u toch nog  allemaal een beetje vaag en onduidelijk. Het duurt u wellicht ook wat te lang voordat wij naar buiten treden.  De reden daarvan is dat wij het Inwonerscollectief wel overwogen en stabiel willen neerzetten en geen fouten willen maken. We zijn nog steeds in een verkennende fase en in gesprek met de gemeente, maatschappelijke partners en (buurt en wijk) initiatieven over de mogelijkheden hoe wij samen kunnen optrekken en wat onze rol kan worden in de nieuwe route die wij in onze gemeente gaan bewandelen. Want wij zijn er van overtuigd dat het de komende jaren allemaal anders gaat worden voor inwoners en politiek.

De politiek heeft met het coalitieakkoord aangegeven dat een goede samenwerking met inwoners van essentieel belang is. Inwoners kunnen rekenen op een goed communicerende overheid die samenwerkt waar dat kan en duidelijk is waar dat moet.

 

Wij vinden dat wij als inwoners dan ook zeker goed met elkaar moeten gaan communiceren. Daarvoor willen wij als Inwonerscollectief een platform voor aanbieden waar we elkaar kunnen vinden en elkaar kunnen verbinden.

 

Waarom we dit willen en wat we willen is voor ons wel duidelijk, maar we zijn nog zoekende hoe we dit precies gaan doen met elkaar. Als we weten hoe we de verbinding  van inwoners het beste kunnen realiseren zullen we onze plannen onthullen.

 

Onze Burgermeester zei vorige week in de media op een aan hem gestelde vraag waarom dingen vaak zo lang moeten duren? dat je de tijd moet nemen zodat dit leidt tot een beter plan waardoor er meer draagvlak komt. Dat advies nemen wij graag ter harte!

 

Nog even geduld dus maar we beloven dat we binnenkort  concreter en duidelijker zullen worden. Blijf ons daarom volgen via deze column.

 

Zijn de woorden  verbindend, innovatief en ondernemend  op uw lijf geschreven en denkt u dat wij uw feedback op onze plannen wellicht goed kunnen gebruiken en/of kunt u niet langer wachten en wilt u nu al meer weten over ons en het Inwonerscollectief?  

stuur dan gewoon een e-mailtje naar : drv@inwonersvoorinwoners.nl