IVI is het gezicht van de Stichting Inwoners Voor Inwoners in De Ronde Venen.
De naam IVI staat letterlijk voor Inwoners Voor Inwoners.

IVI is niet een persoon of een organisatie maar de naam en het gezicht waaronder de inwoners van De Ronde Venen allerlei zaken kunnen delen, oppakken en organiseren.
IVI staat voor alle inwoners en/of groepen inwoners die mee willen werken aan een mooie lokale samenleving!

Actieve inwoners zichtbaar maken

In onze gemeenschap zijn er veel actieve inwoners die prachtige initiatieven opzetten. Daarnaast zijn er heel veel vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor allerlei zaken. Ze zijn wat mij betreft niet altijd even zichtbaar. Ik wil ze als IVI daarbij een handje gaan helpen en al die mooie inwoners en inwonersinitiatieven in de schijnwerpers gaan zetten. Daar waar mogelijk geef ik de inwoners graag een podium.

Samen kom je verder!

Ik geloof in de kracht van samenwerken en denk in oplossingen. Als inwoners zich hierin herkennen kunnen zij zich achter IVI scharen. Wij als inwoners zijn dan samen IVI. Eén gezicht voor veel verschillende inwoners.

Verschillende uitgangspunten één doel

Ik begrijp dat we niet allemaal dezelfde uitgangspunten hebben, maar we moeten er toch met elkaar uit kunnen komen? Respect voor elkaar is hierbij het toverwoord.

IVI zoekt de samenwerking met de samenleving. De 6 belanghebbende partijen zijn: De “lokale”Overheid, Media, Ondernemers, Onderwijs, Inwoners en Maatschappelijke Organisaties. We duiden dit als de gemeenschap

IVI is de verbinder in De Ronde Venen. IVI gaat er vanuit dat iedereen het goede voor onze mooie gemeente en haar inwoners wil.

 

Wordt vriend van IVI en steun de stichting Inwoners Voor Inwoners !